logo

Kauppias Jaakko Häkli – hautamuistomerkki

Graniittinen muistomerkki

Reliefi
Eemil Halonen 1904
Viipurin Sorvalin hautausmaa

Kauppias Jaakko Häkli kuoli vuonna 1902 Saksassa Nauheimin kylpylaitoksessa, jossa oli hoidettavana sairauksiensa vuoksi. Hänet haudattiin Viipurin Sorvalin hautausmaalle, jossa myös kuvanveistäjä Eemil Halosen harmaasta graniitista valmistama muistomerkki paljastettiin 21.8.1904. Samoihin aikoihin hän työsti ensimmäisiä tilaustöitä kauppaneuvos Juho Lallukalle. 

Hautakivi on luonnonkivestä, jonka etupuolelle on hakattu muotokuva kauppias Jaakko Häklistä, hänen nimensä ja elinvuotensa. Kiven oikealle sivulle on hakattu noin metrin korkuinen kuva soihtua ylöspäin kurkottavasta karjalaisesta talonpojasta. Se symboloi mitä ilmeisemmin Jaakko Häklin tunnuslausetta: ”Eteenpäin ja ylöspäin”.

Jaakko Häklin muistomerkki katosi jatkosodan aikana. Hautakivi löydettiin vuonna 2007, jolloin se pystytettiin takaisin paikoilleen.

Kuva: Jukka Siiskonen

Kauppias Jaakko Häkli (1848–1902)

Jaakko Häkli (1848–1902) oli ensimmäisiä suomenkielisiä ja -mielisiä kauppiaita Viipurissa, jonka porvaristo oli perinteisesti hyvin kansainvälistä: saksan-, venäjän- ja ruotsinkielistä. Yhdessä liikekumppaninsa kauppaneuvos Juho Lallukan (1852–1913) kanssa Jaakko Häkli oli merkittävä taiteen ja kansansivistyksen tukija.

Laatokan Karjalassa Kurkijoella syntynyt Jaakko Häkli oli köyhän torpparin, sittemmin vaurastuneen maakauppiaan ainoa poika, jolla oli mahdollisuus saada oppia sekä Viipurin suomalaisesta koulusta että Jyväskylän lyseosta.

Isältään perimäänsä kauppaa Jaakko Häkli hoiti menestyksekkäästi Kurkijoella. Hän toimi edistysmielisenä talonpoikaissäädyn edustajana neljillä valtiopäivillä 1882, 1885, 1888 ja 1891. Häkli kiinnitti huomiota muun muassa Viipurin läänin lahjoitusmaaoloihin, jotka kurjistivat maaseutuväestön oloja.

Jaakko Häkli, Juho Lallukka ja Vilhelm Paiseff (1862–1899) perustivat vuonna 1891 Viipuriin Häkli, Lallukka ja Kumppanit Osakeyhtiön, josta kehittyi alansa suurin tukku- ja vähittäiskauppa Suomessa. Jaakko Häkli toimi tarmokkaasti kunnalliselämässä sekä teollisuuden ja liikkeenharjoittajien Pamaus-seurassa. Hän oli innokkaasti kasvattamassa suomenkielisiä kauppiaita ja liikemiehiä maahamme.

Jaakko Häkli oli nuorsuomalainen, kuten kuvanveistäjä Eemil Halonenkin. Häkli vastusti kiivaasti virkavaltaisuutta, edisti suomen kieltä ja kansanopetusta, tuki suomalaisten oppi- ja kauppakoulujen sekä kansankirjastojen perustamista. Hän osallistui wrightiläisen työväenyhdistyksen toimintaan ja toimi useita vuosia yhdistyksen varapuheenjohtajana. Jaakko Häkli rakasti taidetta ja tuki avokätisesti suomalaisia taiteilijoita, muun muassa runoilija J. H. Erkkoa (1849–1906).

vinjetti

Sijainti

Viipurin Sorvalin hautausmaa
Ulitsa Shestakova, 28, Viipuri
vinjetti
  • Share