logo

Maanviljelysneuvos Hannes Nylanderin hauta – Muotokuvareliefi

Muotokuvareliefi
pronssi

Eemil Halonen 1943
Kulosaaren hautausmaa

Kuvanveistäjä Eemil Halonen on valmistanut muotokuvareliefin Hannes Nylanderin haudalle Helsingin Kulosaaren hautausmaalle. Hautapatsaan pystyttivät maatalous- ja osuustoimintajärjestöt jatkosodan aikana 1943.

Kuva: Marttaliitto, Joonas Jylhä

Maanviljelysneuvos Hannes Nylander (1873–1940)

Maanviljelysneuvos Hannes Nylander (1873–1940) oli suomalaisen karja- ja meijeritalouden varhaisia edistäjiä. Hänellä oli tärkeä rooli kotimaisen karjan jalostustyössä sekä ruokinta- ja hoito-olojen parantamisessa.

Hannes Nylander syntyi Kuopion pitäjän Jynkän kylässä piirilääkäri Anders Edvin Nylanderin perheeseen. Rauhalahden tila oli mallimaatila ja suunnannäyttäjä karjanhoidossa ja meijeritaloudessa Itä-Suomessa. Ylioppilastutkinnon jälkeen Hannes Nylander opiskeli ensin maanmittariksi ja sen jälkeen agronomiksi. Tanskasta hän haki kansainvälistä tietämystä uudesta meijeritaloudesta.

Työuransa alkuvaiheessa Hannes Nylander toimi opettajana useissa maatalouskouluissa: Peltosalmella, Mustialassa, Orismalassa ja Kurkijoella. Hän työskenteli Kuopion läänin maanviljelysseuran ensimmäisenä karjatalouskonsulenttina 1899–1903. Nylander järjesti meijerikursseja ja karjanpalkitsemistilaisuuksia, valvoi maidontarkastusasemia, oli perustamassa osuusmeijereitä ja johti lääninkarjakoiden toimintaa. Hän johti myös Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistystä sen alkuvaiheissa.

Hannes Nylanderin puolisona oli Emäntälehden päätoimittaja ja Marttaliiton puheenjohtaja Helmi Nylander (1875–1967), iisalmelaisen maanviljelysneuvos Johannes Laguksen (1846–1922) tytär. Nylandereilla oli oma tila Iisalmessa vuosina 1904–1906 ja myöhemmin oma puutarhatila pääkaupunkiseudulla Kulosaaressa 1934–1938. Iisalmessa Hannes Nylander toimi muun muassa kaupunginvaltuustossa 1905–1906. Eduskunnassa hän vaikutti Kuopion läntisen vaalipiirin kansanedustajana vuosina 1908–1913.

Eemil Halonen ja Hannes Nylander tunsivat toisensa mitä ilmeisemmin 1900-luvun alusta alkaen, viimeistään Nylanderin tullessa Laguksen sukuun vävyksi. Haloset ja Lagukset olivat Iisalmen seudulla monin tavoin vuorovaikutuksessa keskenään. Halonen ja Nylander toimivat myös samassa puolueessa nuorsuomalaisen aatteen innoittamina. Yhteinen mielenkiinnon kohde oli varmasti myös karjanjalostustoiminta ja maitotalouden kehittäminen, sillä kuvanveistäjä Eemil Halonen harjoitti ansiokkaasti karjankasvatusta Nerkoon ja Linnansalmen tiloillaan 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Hannes Nylander siirtyi vuonna 1906 Maanviljelyshallituksen palvelukseen Helsinkiin ja toimi pitkään meijeritalouden ylitarkastajana. Vuonna 1917 hänet nimitettiin maatalousneuvoksena eläintuotanto-osaton päälliköksi. Nylander kirjoitti myös maatalouden oppi- ja käsikirjoja. Nylander erosi sairauden vuoksi virastaan 1926. Presidentti Svinhufvud myönsi vuonna 1933 Hannes Nylanderille maanviljelysneuvoksen arvonimen.

vinjetti

Sijainti

Kulosaaren hautausmaa
Leposaarentie, 00570 Helsinki
vinjetti
  • Share